คนสุดท้าย

posted on 18 Mar 2015 22:13 by kiebum13
เวลามึงต้องการใครสักคน คนสุดท้ายก็เป็นกู เวลามึงมีทุกคนคนสุดท้ายที่มึงต้องการก็เป็นกูอีก ผิดที่กูเองแหละ ยอมเป็นคนสุดท้ายให้มึงนึกถึงอยู่ได้

edit @ 18 Mar 2015 22:13:21 by kiebum

Comment

Comment:

Tweet